Pozyskanie środków na działalność operacyjną nowo utworzonego przedsiębiorstwa nie jest już tak trudne jak jeszcze kilkanaście lat temu. Istnieje wiele programów rządowych, w ramach których udzielane jest wsparcie dla firm. Warto z takich możliwości korzystać, bowiem często pozyskane przez przedsiębiorstwo dotacje mają charakter bezzwrotny. Nie bez znaczenia pozostaje jednak konieczność spełnienia licznych wymogów, od których zależy przyznanie subwencji.

Dlatego niezbędne jest dysponowanie wiedzą, jak dostać dotację z urzędu pracy

Jak dostać dotację z urzędu pracyPrzede wszystkim konieczny jest umotywowany wniosek. Powinna go napisać osoba, która dobrze zna się na pozyskiwaniu dotacji ze środków budżetowych bądź pochodzących bezpośrednio z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Na rynku z powodzeniem można znaleźć specjalistę, który będzie w stanie wykonać dobrze umotywowany wniosek. Dobrze jest z takiej usługi skorzystać, bowiem samodzielne dopełnianie wymogów formalnych jest bardzo uciążliwe i wymaga poświęcenia dużej ilości czasu.

Kolejnym krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów aplikacyjnych. Na ich podstawie organ dokonuje analizy ryzyka, jakie jest związane z danym przedsięwzięciem. Uzyskanie decyzji pozytywnej w przedmiocie dotacji zastrzeżone jest jedynie dla firm, które mają dobrą zdolność finansową i możliwość pozyskania ewentualnego kredytu. Dlatego warto zadbać o to, aby księgowość prowadzona przez przedsiębiorstwo była bardzo transparentna. Samodzielne wykonywanie takiego zadania jest niezwykle uciążliwe i obarczone ryzykiem błędu. Dlatego dobrze jest zlecić audyt księgowy jednemu z biur rachunkowych.

Księgowi łatwo ocenią, czy poszczególne zapisy dokonane w księgach rachunkowych odpowiadają rzeczywistemu stanowi faktycznemu

Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek nieścisłości, możliwe będzie ich błyskawiczne skorygowanie. W momencie, gdy dokumentacja finansowa jest gotowa do okazania urzędnikowi, należy ją dostarczyć do odpowiedniej placówki. Na tej podstawie wydawana jest decyzja, która nie ma jednak waloru prawomocności. Dlatego możliwe jest odwołanie się od niej. Należy je jednak złożyć w terminie dwutygodniowym – pod rygorem utraty uprawnienia do dalszej drogi odwoławczej.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here