Czy wiesz, że w polskim sadownictwie brakuje biegłych sądowych i to biorąc pod uwagę wszystkie specjalizacje?

To właśnie dlatego rozprawy trwają tak długo, przecież opinia biegłego eksperta jest przeważnie koniecznością dla wydania sprawiedliwego werdyktu. Jak więc zostać biegłym sądowym i cieszyć się niezwykłą renomą społeczną i zawodową? Sprawdź już teraz.

Warunki formalne

Osoba, która chce zostać biegłym sądowym, musi wnieść do Sądu Okręgowego odpowiedni wniosek. W tymże wniosku znaleźć się musi CV, kwestionariusz osobowy, dyplom ukończenia uczelni, wszelkie certyfikaty, pozwolenia, atesty, świadectwa ukończenia kursów i szkoleń. Właśnie takie dokumenty pozwolą na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Pamiętajmy, że biegłym sądowym, który znajdzie się na liście biegłych sądowych – można je znaleźć w wyszukiwarce pod hasłem typu „lista biegłych sądowych zielona góra”, może zostać tylko osoba niekarana, która ukończyła 25 lat. Decyzję o wpisaniu na listę biegłych sądowych wydaje Prezes danego Sądu Okręgowego.

Biegły sądowy powoływany jest na 5-letnią kadencję, która zobowiązuje go do wydawania rzetelnych, obiektywnych opinii, jeśli tylko zostanie powołany do danej sprawy sądowej.

Kwalifikacje biegłego sądowego

Najważniejszą kwestią dla chętnych uznania tytułu biegłego sądowego, są kwalifikacje. Biegłym sądowym mogą być jedynie osoby o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. To osoby, które w swoim fachu są ekspertami, mają najlepszą wiedzę, umiejętności i szerokie doświadczenie. To specjaliści, którzy w procesie tworzenia obiektywnej opinii biegłego sądowego będą mogły wykorzystać najnowocześniejsze technologie, które pozwolą niejednokrotnie dostarczyć główne dowody w sprawie sądowej.

Biegły sądowy ad hoc

Co ciekawe, biegłym sądowym nie musi być jedynie osoba wpisana na listę biegłych sądowych czy instytucja państwa, na przykład Zakład Medycyny Sądowej. Ponieważ w polskim sądownictwie nadal brakuje ekspertów, którzy chcieliby realizować sądowe ekspertyzy na rzecz rozstrzygania procesów, nasze prawo dopuszcza powołanie do sprawy tzw. biegłego ad hoc. To ekspert, który nie jest wpisany na listę biegłych sądowych, ale ze względu na konieczność wydania profesjonalnej opinii, która może mieć ogromne znaczenie dla całego postępowania, powołuje się go w ramach jednorazowego zlecenia. Biegły ad hoc powoływany jest również do spraw o skomplikowanym charakterze, co do których rozwiązania może przyczynić się opinia eksperta, ale takowy o danej specjalizacji nie figuruje na liście biegłych sądowych w danym Sądzie Okręgowym.

Podsumowanie

Nie ma wątpliwości, że rola biegłego sądowego wiąże się z pewną renomą społeczną i zawodową. Przecież na listę biegłych sądowych mogą zostać wpisane tylko osoby o najlepszych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. Dlaczego więc w polskim sądownictwie nadal brakuje tego rodzaju specjalistów? Sami biegli potwierdzają, że wszystko przez zbyt niskie wynagrodzenie, jakie eksperci otrzymują za sporządzenie opinii. Stawki są podane do publicznej wiadomości, są też jednolite dla wszystkich biegłych. Znaczenia nie ma zakres włożonej pracy, wynagrodzenie może różnić się jedynie, biorąc pod uwagę tytuł biegłego sądowego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here