Umowa o pracę może zakończyć swój bieg na skutek wygaśnięcia. Okazuje się bowiem, że umowy o pracę nie kończy się wyłącznie przez wypowiedzenie umowy o pracę lub zawarcie porozumienia stron. Umowa o pracę także może wygasnąć, gdy zajdą określone w ustawie przesłanki. W niniejszym artykule odpowiemy na bardzo nurtującą kwestię, a mianowicie kiedy wygasa umowa o pracę. Jest to istotny wątek zwłaszcza z punktu widzenia pracownika, który często może być zupełnie nieświadomy tego, że jego stosunek pracy uległ zakończeniu na skutek wygaśnięcia.

Kiedy wygasa umowa o pracę?

Kiedy wygasa umowa o pracę?Kodeks pracy stanowi wprost w treści art. 63, że umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie pracy oraz w przepisach szczególnych. Jakie są to zatem przypadki, kiedy wygasa umowa o pracę? Przede wszystkim wówczas, gdy nastąpi śmierć pracownika. Jest to oczywiste – nie ma możliwości świadczenia pracy i kontynuowania umowy o pracę przez osobę, która zmarła. Natomiast w przypadku, gdy nastąpi śmierć pracodawcy, co do zasady umowa o pracę także wygaśnie, chyba że zajdą określone ustawą okoliczności przemawiające za tym, że taki stosunek pracy jest w dalszym ciągu kontynuowany (przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę wchodzącego na miejsce zmarłego pracodawcy lub ustanowienie zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy).

Czy są jeszcze jakieś przypadki, kiedy wygasa umowa o pracę?

Okazuje się, że tak. W art. 66 kodeksu pracy ustawodawca porusza kwestię tymczasowo aresztowanego pracownika i okresu jego nieobecności w pracy. Zasadą jest, że stosunek pracy wygaśnie, gdy takiego pracownika nie ma w pracy 3 miesiące. Ustawodawca dopuszcza jednak określone regulacje, w których umowa o pracę nie ulegnie wygaśnięciu w przypadku tymczasowego aresztowania pracownika, a także zapewnia mu powrót do pracy po spełnieniu ustawowych przesłanek, o czym wprost wskazuje przepis art. 66 kodeksu pracy.

Podsumowując, kodeks pracy odpowiada wprost, kiedy wygasa umowa o pracę. Aby mieć pewność czy dana umowa o pracę wygasła lub może wygasnąć, warto zaznajomić się z określonymi przepisami kodeksu pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here