Każdy student, pod koniec pewnego etapu nauki, najprawdopodobniej będzie musiał podjąć się napisania pracy licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej czy inżynierskiej. Wybierając dziedzinę, z której treści będzie pisane opracowanie, musi ustalić jaki będzie to gatunek pracy. Typ pracy można wybrać spośród prac naukowo – badawczych, naukowych, badawczych, poglądowych, kazuistycznych, projektowych. Wybierając pracę poglądową należy zapoznać się z zasadami, jakie dotyczą jej konstruowania. Praca poglądowa jak pisać ją, aby zachowała właściwą dla siebie strukturę i treść?

Praca poglądowa – Jak pisać?

Ten typ publikacji jest najczęściej spotykanym, polegającym na wykazaniu ciągu własnych badań i poglądów na określony temat. Głównie przeważają opisy, jednak są one wzbogacone o własne doświadczenia i przekonania. Praca powinna zawierać wiele komentarzy autora lub osób zaproszonych do badania.

Praca poglądowa - Jak pisać?Praca poglądowa powinna mieć elementy takie jak: strona tytułowa, na której umieszczone jest imię i nazwisko autora, tytuł pracy oraz miejscowość i rok wydania. Kolejnymi elementami są podziękowania oraz wykaz skrótów. Następnie należy umieścić spis treści, który będzie odwoływał do poszczególnych stron opracowania. Kolejno autor musi określić cel pracy, który może być zamieszczony na początku lub być częścią składową metodologii. Przechodząc do treści pracy należy ułożyć wstęp, w którym ogólnie określa się podejmowany problem. Następnie trzeba stworzyć odpowiednie rozdziały i podrozdziały, których treść będzie odnosiła do tematu i zagadnień mu towarzyszących. Wyczerpując temat opracowania należy utworzyć podsumowanie i streszczenie. Praca na samym końcu powinna zawierać bibliografię oraz spis użytych składników dodatkowych. Warto w tego typu pracy wprowadzić różnego rodzaju tabele, wykresy oraz zestawiania, które w jasny i przejrzysty sposób pokażą wyniki przeprowadzonych badań.

Pisząc pracę poglądową należy pamiętać, że celem jej jest przekonanie odbiorcy do poglądów i racji autora, wykorzystując do tego różnego typu informacje, wnioski i uzyskane dowody.

[Głosów:50    Średnia:2.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here