Praca licencjacka jest pierwszą poważną pracą naukową, którą musi napisać każdy student na pewnym etapie swojej edukacji. Zazwyczaj praca licencjacka jest pierwszą pracą naukową na studiach i bywa również ostatnią pracę, jaką student napiszę, albowiem już na tym etapie może zakończyć swoją edukację. Niemniej jednak często jest dopiero pierwsza pracą, albowiem część studentów kontynuuję naukę na studiach magisterskich, pisząc pracę magisterską, a także część pozostaje również na studiach doktoranckich. Niemniej jednak przy pracy licencjackiej oprócz samego studenta zaangażowane są również inne osoby. Mówimy tutaj o promotorze, który wspomaga studentka w procesie pisania pracy, a także recenzencie, który jest pierwszą osobą oceniającą pracę licencjacką.

Recenzent pracy licencjackiej co robi?

Recenzent pracy licencjackiej co robiRecenzent pracy licencjackiej co robi? Zastanówmy się zatem czym właściwie jest praca recenzenta pracy licencjackiej? Jakie zadanie musi wykonać taka osoba, aby nasza praca została dopuszczona do obrony. Recenzent przede wszystkim w pierwszej kolejności musi po prostu naszą pracę przeczytać. Często możemy sobie wyobrazić, jak trudnym to może być zadaniem, jeśli wziąć pod uwagę poziom wielu prac licencjackich. Czasami może być to po prostu droga przez mękę. Niemniej jednak samo przeczytanie pracy nie wypełnia obowiązków, jakie spoczywają na recenzencie. Musi on przede wszystkim tę pracę również krytycznie sprawdzić. Oczywiście wnikliwy recenzent będzie nawet sprawdzał błędy ortograficzne i składniowe, i oczywiście taki recenzent jest na wagę złota, albowiem doskonale sprawdzi poziom naszej pracy licencjackiej, a o to przecież chodzi.

Zadania recenzenta

Zadaniem recenzenta jest również sprawdzenie, czy zawarta w pracy teza została dobrze obroniona, czy student odpowiednio dobrał literaturę przedmiotu, a także czy skorzystał z właściwych źródeł. Przede wszystkim recenzent może stwierdzić, czy student wyczerpał możliwości, jakie daje literatura przedmiotu. Jest to niezwykle istotna kwestia, albowiem studenci często w tym wypadku pisząc pracę licencjacką nie wyczerpują właśnie całości literatury danego przedmiotu. Wreszcie recenzent sprawdzi również poprawność całego układu pracy. Czy zachowane zostały proporcje między wstępem, rozdziałami i zakończeniem, a także oceni prawidłowość zastosowania aparatu naukowego, w postaci dobrego wykonania choćby przypisów, czy też bibliografii.

[Głosów:10    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here