Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z różnymi formalnościami, których należy dopełnić.

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej możliwe jest zawsze wtedy, gdy taki sposób postępowania jest korzystny dla firmy. Warunkiem jest jedynie niezatrudnianie w momencie zawieszenia żadnych pracowników. Przed zawieszeniem należy rozwiązać z nimi umowy, a nawet poinformować Powiatowy Urząd Pracy w przypadku konieczności przeprowadzenia zwolnień grupowych. Ponadto konieczne jest wykreślenie tych pracowników z rejestru ubezpieczeń.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą zawiesić można wielokrotnie, bez terminu końcowego, ale nie na krócej niż trzydzieści dni. Istotną formalnością, której należy dopełnić jest zgłoszenie zawieszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nawet z datą wsteczną. Można to zrobić na kilka sposobów – zgłaszając się do właściwego urzędu, wysyłając informację pocztą lub korzystając z formularza online. Nieco więcej formalności obejmuje zawieszenie działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – wtedy trzeba zgłosić się także do GUS i REGON, wypełnić formularz NIP-2 i wysłać go do urzędu skarbowego, zanim jeszcze wyśle się dokumenty do CEIDG.

Co się dzieje w trakcie zawieszenia działalności?

W trakcie zawieszenia działalności nie trzeba odprowadzać składek ZUS, jest to główny powód, dla którego na takie rozwiązanie decyduje się wielu przedsiębiorców. Informacje z CEIDG są do ZUS-u przekazywane bez interwencji przedsiębiorcy. Warto mieć przy tym na uwadze, że w czasie zawieszenia ustaje ubezpieczenia zdrowotne, co pociąga za sobą konieczność zgłoszenia się do NFZ dobrowolnie jeśli nadal chce się korzystać ze wszystkich świadczeń. Kwestia zawieszenia składek zależna jest od momentu w miesiącu, w którym podejmuje się tę czynność – składkę zdrowotną płaci się za cały miesiąc niezależnie od momentu zawieszenia, składkę ZUS natomiast uiszcza się tylko za dni, w których działalność jest aktywna.  Nie odprowadza się także podatku dochodowego. W czasie trwającego zawieszenia nie można ani prowadzić działalności, ani uzyskiwać z jej tytułu przychodu. Można natomiast zaakceptować te należności, które powstały zanim działalność zawieszono, a także uiszczać zaciągnięte zobowiązania. Nadal obowiązkiem przedsiębiorcy jest też na przykład złożenie sprawozdania finansowego lub prowadzenie księgowości. Jeśli chodzi o księgowość, należy w niej uwzględnić wspomniany przychód lub na przykład te koszty, które przedsiębiorca ponosi aby zabezpieczyć źródło przychodu, co wolno mu zrobić w okresie zawieszenia. Zawieszenie działalności nie oznacza jednak zawieszenia postępowań, które toczą się w związku z firmą.

Podjęcie decyzji o zawieszeniu może być korzystne dla biznesu i pomóc przedsiębiorcy przetrwać najtrudniejsze momenty w prowadzeniu firmy, często ratując go przed szkodą czy nawet – upadłością.

Więcej szczegółów na temat zawieszenia działalności gospodarczej znaleźć można na stronie https://pragmago.pl/porada/zawieszenie-i-wznowienie-dzialalnosci-gospodarczej-wszystko-co-musisz-wiedziec/.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here