Po rozwiązaniu stosunku pracy, gdy dana osoba nie jest w stanie samodzielnie znaleźć nowego stanowiska pracy, warto skorzystać z pomocy urzędu pracy. Przed udaniem się do urzędu należy zwrócić się do poprzedniego pracodawcy o świadectwo pracy. Jest to niezbędny dokument aby zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Od świadectwa pracy zależy wysokość różnego rodzaju świadczeń. W zależności od długości zatrudnienia wysokość zasiłku dla bezrobotnych może się różnić. Zasiłek nie przysługuje jednak osobom, które nie przepracowały 12 miesięcy. Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy automatycznie zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Ile jest czasu na zarejestrowanie się w urzędzie pracy?

Ile jest czasu na zarejestrowanie się w urzędzie pracy?

 Ile jest czasu na zarejestrowanie się w urzędzie pracyZastanawiając się nad tym, ile jest czasu na zarejestrowanie się w urzędzie pracy, warto odwiedzić stronę internetową powiatowego urzędu pracy bądź skontaktować się z nim telefonicznie. Konsultanci objaśnią jakie dokumenty są niezbędne do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, oraz w jakich godzinach urząd przyjmuje interesantów. Najczęściej rejestracja odbywa się w określonych godzinach, zazwyczaj porannych.
Przepisy nie narzucają określonego terminu w jakim powinno się zarejestrować w urzędzie, jest to indywidualna decyzja. Po ustaniu zatrudnienia ubezpieczenie zdrowotne jest ważne przez trzydzieści dni. Po upływie tego czasu, gdy nie rozpoczęto nowej pracy, warto zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy.

Osoby z prawem do zasiłku

Inaczej jest w sytuacji osób, spełniających warunki do przyznania zasiłku. Jeśli w trakcie zatrudnienia nie było przerw, czas na rejestrację wynosi sześć miesięcy, w sytuacji gdy między umowami były przerwy, ich czas skraca sześć miesięcy na rejestrację najlepiej zrobić to jak najszybciej, zaraz po otrzymaniu świadectwa pracy. Gdy wypowiedzenie umowy było ze strony pracodawcy, prawo do zasiłku przysługuje już po siedmiu dniach.
Osoba zarejestrowana w urzędzie musi systematycznie odwiedzać doradcę, a nie stawienie się w wyznaczonym terminie usprawiedliwić w ciągu siedmiu dni kalendarzowych. Bezrobotny który znalazł pracę bez pośrednictwa urzędu, często może liczyć na specjalny dodatek z tego tytułu. O fakcie podjęcia zatrudnienia należy urząd pracy powiadomić jak najszybciej, nie później niż dwa tygodnie po podpisaniu umowy z nowym pracodawcą. Urząd pracy może skierować bezrobotną osobę na różnego rodzaju staże czy prace interwencyjne. Często można także skorzystać z darmowych szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, które ułatwiają zdobycie nowej, lepszej pracy.

[Głosów:396    Średnia:2.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here