Z pojęciem fuzji firm można bardzo często spotkać się w strefie biznesowej. Czym dokładnie są fuzje? Na czym polegają? Jakie są główne rodzaje fuzji firm?

Czym są fuzje firm?

Pojęcie takie jak fuzja firm odnosi się do połączenia się dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw w jedno.

W efekcie fuzji dotychczas funkcjonujące przedsiębiorstwa są wykreślane z rejestru przedsiębiorstw i formalnie przestają istnieć – w ich miejsce pojawia się nowy podmiot.

Najczęściej mniejsze i słabsze przedsiębiorstwa łączą się z przedsiębiorstwami większymi, które mają bardziej stabilną sytuację rynkową.

Fuzje firm należy oddzielić od przejęcia, gdy dochodzi do przeniesienia kontroli nad działalnością gospodarczą danego przedsiębiorstwa z jednego zespołu inwestorów do innego. Nie powstaje wtedy nowy podmiot. Przejęcie może odbyć się też bez zgody właścicieli – mowa wtedy o wrogim przejęciu.

Na czym polegają fuzje firm?
Fuzja może odbyć się na dwa sposoby, a mianowicie może polegać na:

• włączeniu jednego przedsiębiorstwa w inne przedsiębiorstwo
• stworzeniu całkowicie nowego podmiotu z tych, które uległy połączeniu

Każda fuzja powinna być dokładnie przeanalizowana pod kątem korzyści i zagrożeń, a także właściwie zrealizowana, aby dała jak najlepsze rezultaty. Wówczas bardzo często przeprowadza się odpowiednie analizy, na przykład Due Diligence (Należyta Staranność), które służą określeniu kondycji finansowej, gospodarczej i prawnej przedsiębiorstwa.

Rodzaje fuzji

Wyróżniamy kilka różnych rodzajów fuzji przedsiębiorstw. Zalicza się do nich:

• fuzje poziome (horyzontalne) – gdy łączą się z sobą podmioty działające w tej samej branży, efektem fuzji jest wtedy rozszerzenie rynku lub oferty
• fuzje pionowe (wertykalne) – gdy łączą się podmioty prowadzące różne etapy powstania produktu, co pozwala na zwiększenie kontroli nad tymi etapami
• fuzje konglomeratowe – gdy połączeniu ulegają podmioty działające w różnych branżach, fuzja firm służy wówczas dywersyfikacji oferty

Prawidłowo przeprowadzona fuzja pozwala zatem na uzyskanie szeregu korzyści – likwiduje zdublowane działy, obniża koszty, poszerza ofertę, ułatwia dotarcie do nowych klientów, wspomaga prowadzenie złożonej działalności, umożliwia zwiększenie zysków.

Nie oznacza to jednak, że fuzje firm zawsze kończą się pozytywnie – zdarza się, że niektóre z nich tracą swoją stabilność, co może prowadzić nawet do ich bankructwa.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here