2,45% – tyle wynosi składka na Fundusz Pracy. Obowiązkowo jest ona opłacana zarówno z tytułu umowy zlecenie, umowy o pracę, a także z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Istnieją również przypadki, gdzie składka na Fundusz Pracy nie jest naliczana, nie musi być opłacana.

Zatem kiedy nie naliczamy Funduszu Pracy?

Zatem kiedy nie naliczamy Funduszu Pracy?Mniej niż minimalne wynagrodzenie

Jeśli pracownik osiąga mniejszy dochód od minimalnej płacy, zatem pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy za takiego pracownika. Jeśli zaś pracownik dostaje dochody z różnych tytułów, sumuje się zatem te wszystkie tytuły dochodów i tę liczbę, która wyszła po dodaniu porównuje się z kwotą minimalnego wynagrodzenia.

Własna działalność gospodarcza

To, co napisane jest w punkcie ,,a” ważne jest również u osób, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, jednak różni się tym, iż składka na Fundusz Pracy liczona nie jest od dochodu, a liczona jest od ustawowej oraz minimalnej podstawy wymiaru. Najczęściej taka podstawa wymiaru wynosi 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia i będzie wyższa od minimalnego wynagrodzenia. W takich zatem przypadkach osoby opłacają składki na Fundusz Pracy.

Przedsiębiorcy w tym przypadku mają jeszcze inną sytuację. Pierwsze dwa lata prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podstawą wymiaru składek jest w tym przypadku 30% minimalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Dobre jest to, że taka podstawa jest niższa od wynagrodzenia minimalnego, zatem nowy przedsiębiorca nie nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy.

Kobiety 55 i mężczyźni 60 rok życia

Kobiety, które ukończyły 55 lat, a także mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat nie opłacają również składek na Fundusz Pracy i nieważne, jaki osiągnęli dochód. Zwolnienie takie obowiązuje zatem od tytułu ubezpieczenia. Również umowy o pracę, a także w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Powyżej 50 roku życia

Osoby, które zatrudnione są o umowę o pracę, zwolnieni są z opłacania składek na Fundusz Pracy po ukończeniu 50 lat. Jednak osoba taka przed zatrudnieniem musiała widnieć w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez co najmniej trzydzieści dni.

Urlop wychowawczy i macierzyński

Pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy za pracownika także wtedy, kiedy wrócił z urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, a także dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here