Co to praca nakładcza? Praca nakładcza jest powszechniej znana jako praca chałupnicza. Umowa o pracę nakładczą stanowi pewnego rodzaju pośrednią formę między zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, a zatrudnieniem cywilnoprawnym. Bardzo często wykonywana jest ona przez rolników, w ramach tak zwanego agrobiznesu.
Forma pracy nakładczej znana była już w czasach średniowiecznych. To właśnie wtedy pojawiło się chałupnictwo w formie rękodzieła czy tkactwa. W Polsce w okresie powojennym praca nakładcza najczęściej powierzana była osobom niepełnosprawnym, samotnym matkom, emerytom czy też rencistom. Zapewne dlatego kojarzona była ona z ubóstwem, trudnymi warunkami życiowymi, bądź chorobami. Dzisiaj stereotypowe myślenie odeszło do lamusa. Zmienił się sposób postrzegania owej formy pracy.

Co to praca nakładcza?

Co to praca nakładczaNa czym polega więc praca nakładcza? Jest ona niczym innym, jak wykonywaniem przez wykonawcę konkretnych przedmiotów, których wykonanie zleca nakładca. Wykonawca pracuje na materiale dostarczonym przez osobę zlecającą. Jaka jest różnica pomiędzy umową o pracę a umową o pracę nakładczą? Zasadniczą różnicą jest to, że wykonując umowę o pracę, pracownik wykonuje określone obowiązki, w ściśle określonym przez pracodawcę czasie. Inaczej jest w trakcie umowy o pracę nakładczą. Tutaj natomiast pracownik sam decyduje, w jakim czasie będzie wykonywał pracę. Może świadczyć ją samoczynnie, bądź przy pomocy osób trzecich, bez nadzoru nakładcy. Zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć wykonawcy wszystkie materiały i surowce, które są niezbędne do wykonania pracy. Chyba, że strony ustaliły inaczej. Osoba zatrudniająca nie ma możliwości kontrolowania pracy osoby wykonującej. Jeżeli chodzi o ochronę prawną, to osoba pracująca na umowę o pracę nakładczą podlega podobnej ochronie, jak pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Umowa o pracę nakładczą

Co z umową? Powinna być ona zawarta na piśmie oraz określać: rodzaj wykonywanej pracy, termin jej rozpoczęcia oraz wynagrodzenie. Umowa o pracę nakładczą może zostać zawarta na czas próbny (nie dłuższy niż trzy miesiące), na czas określony, nieokreślony oraz na okres potrzebny do wykonania konkretnej pracy. Ponad to w umowie powinna zostać zostać wskazana minimalna oraz maksymalna ilość pracy, którą wykonawca powinien wykonać. Należy pamiętać o tym, że określając ilość wykonywanej w miesiącu pracy, należy zrobić to na takim poziomie, aby zrealizowana praca generowała zleceniodawcy przychód. Przychód powinien odpowiadać co najmniej pięćdziesięciu procentom minimalnego wynagrodzenia. Pomimo, iż kiedyś praca nakładcza kojarzona była niezbyt przychylnie, dzisiaj stanowi ona źródło utrzymania wielu osób. Dlatego warto rozejrzeć się i udać w poszukiwania ciekawych ofert pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here