Renta jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym osobom ubezpieczonym, które są niezdolne do pracy z przyczyn zdrowotnych, czasowo lub stale. Komu i na jakich zasadach przysługuje renta? By ubezpieczonemu przyznano rentę, musi spełnić łącznie następujące trzy warunki. Renta ile lat pracy?

Niezdolność do pracy

Renta ile lat pracyPo pierwsze, musi być osobą niezdolną do podjęcia pracy zawodowej. Z powodu naruszenia sprawności organizmu i zdolności tej nie odzyska po przekwalifikowaniu. Niezdolność do pracy orzeka się na okres czasu nie dłuższy niż 5 lat. Oprócz sytuacji, kiedy według obecnej wiedzy medycznej nie ma szans na odzyskanie tej zdolności. Niezdolność, orzekana powołanego w tym celu lekarza lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może być częściowa lub całkowita. Częściowa niezdolność dotyczy tylko osób, które utraciły możliwość pracy zgodnej z ich kwalifikacjami, zaś całkowita niezdolność oznacza brak możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Renta ile lat pracy

Drugim warunkiem jest minimalny staż ubezpieczenia, zależny od wieku. Jeśli ubezpieczony stracił zdolność do pracy przed ukończeniem 20 roku życia, wynosi on jeden rok. Jeśli między 20 a 22 rokiem życia, wynosi 2 lata; jeśli między 22 a 25 rokiem życia, wynosi 3 lata; jeśli między 25 a 30 rokiem życia, wynosi 4 lata, a jeśli ubezpieczony skończył 30 lat, minimalny staż ubezpieczenia wynosi 5 lat.

Kiedy powstała niezdolność

Po trzecie, niezdolność do pracy musi powstać w czasie wskazanych w ustawie emerytalnej okresów składkowych lub nieskładkowych bądź nie później niż 18 miesięcy od momentu ustania tych okresów. Warunek ten nie obowiązuje, jeśli ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy i ma staż ubezpieczeniowy wynoszący co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn).

W wyjątkowych wypadkach, gdy lekarz bądź komisja lekarska stwierdzi naruszenie sprawności organizmu uniemożliwiające samodzielne zaspokajanie potrzeb życiowych, ubezpieczonemu przysługuje dodatek pielęgnacyjny z racji niezdolności do samodzielnej egzystencji.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here